Skillnaden mellan bostadsrätt och hyresrätt

Om du har köpt en bostadsrätt äger du nyttjanderätten att bo där obegränsad tid, fram tills den dagen du vill sälja. Om du istället har en hyresrätt är denna tid begränsad. En bostadsrätt ägs alltid av en förening i vilken du är medlem och via den har du ett visst ägande och inflytande. Som boende i hyreslägenhet har du inget som helst ägande och inget annat inflytande än det som regleras av grundläggande lagar och fastighetsägarens själv. I en bostadsrätt kan du även ändra, renovera och göra boendet mer till ditt eget, än vad man kan i en hyresrätt. Detta är givetvis orsaken till att bostadsrätt som boendeform blivit så populärt. Som bostadsrättsinnehavare måste du visserligen hålla dig till de regler som finns i föreningens stadgar men till skillnad från i en hyresrätt är du själv med och bestämmer det som gäller i bostadsrättsföreningen. Medlemmar kan lämna in förslag och motioner till en föreningsstämma och vinna gehör för olika förslag. En hyresgäst kan bara lämna in förslag och hoppas på att hyresvärden tycker du är viktig nog att göra denna förändring för, så vida detta inte regleras av lagar då du kan gå med i en hyresgästförening och ta upp en kamp mot hyresvärden.

Som medlem i bostadsrättsförening är du själv en del av hyresvärden och det är era beslut som gäller. Det innebär självfallet även ökat ansvar. Beslut som kräver ökade utgifter måste också finansieras, vilket oftast innebär med ökad hyra. Idag finns det ungefär 25000 bostadsrättsföreningar och cirka 800000 bostadsrätter i Sverige. husvarderaren

This entry was posted in Uncategorized.

Comments are closed.