En komplicerad omstruktureringsfas

Befinner sig ditt företag eller din organisation i en komplicerad omstruktureringsfas och är i behov av HR support? Vänd dig då till HRM Solutions. Vi har gedigen erfarenhet av projektledning vid såväl expansion som avyttring. Mer information om oss kan du hitta på www.hrmsolutions.se. Här finns våra tjänster och vår affärsverksamhet presenterad. Om du har frågor om våra produkter, tveka inte att kontakta vår kundservice. Du når oss på +46 722 216 750 eller info@hrmsolutions.se.

HRM Solutions står för ett professionellt och pragmatiskt förhållningssätt till HR frågor. I vårt arbete utgår vi alltid från kundens behov och unika arbetskultur. Våra konsulter har betydande erfarenhet av både operativt och strategiskt arbete. Vi har arbetat med svenska och internationella uppdragsgivare. Våra kunder inkluderar bland annat Menigo Foodservice, Empower, Tema, Teknoplan och Industrifonden.

Med tjänsten HR Interim Management hyr kunden in en av våra konsulter som temporär HR direktör eller HR chef. Att ta in extern expertis är en attraktiv lösning exempelvis under en intensiv expansionsfas eller vid nedskärningar av verksamheten. Vi hjälper då till med att bygga upp eller omstrukturera företagets eller organisationens HR funktion. Kontaka oss idag på +46 722 216 750 eller info@hrmsolutions.se för att hyra in en interim HR chef.

HRM Solutions hjälper dig att ta fram en handlingsplan som ser till att rätt insatser görs vid rätt tidpunkt. Vi erbjuder kvalificerad expertis inom HR frågor. Låt oss hjälpa dig ta vara på dina personalresurser och ta fram kostnadseffektiva lösningar för existerande problem! Läs mer om oss på http://hrmsolutions.se

Comments are closed.