El via Fortum

Fortum är en av de största aktörerna på den svenska elmarknaden och grundades 1998. De arbetar med allt från produktion till försäljning av el, framförallt rörande vattenkraft och kärnkraft men även kol, naturgas, vindkraft, torv och avfall. Fortum är etablerat och har kunder på den Nordiska och ryska marknaden samt i länderna kring Östersjön.

Om du är intresserad av att bli kund hos Fortum har du flera olika typer av elavtal som du kan välja mellan. Allt från rörligt till fast elpris beroende på vad som passar just dig bäst. Du kan enkelt hitta relevant information på Fortums hemsida eller om du föredrar personlig kontakt kan du ringa deras kundservice. Där svarar de på frågor om allt du kan tänkas behöva samt hjälper dig med att teckna elavtal. Hos Fortum får du även en bra kundgaranti. De erbjuder allt från faktureringsgaranti till handläggningsgaranti vilket gör att du får ersättning om Fortum inte kan uppfylla sina plikter gentemot dig som kund.

Fortum jobbar också aktivt med en hållbar miljöutveckling där de satsar på att minska utsläppen samt en effektivare användning av resurser samtidigt som tillgängligheten till energi säkerställs. Fortum har som målsättning att reducera utsläppen av växthusgaser vid kraftproduktion så mycket som möjligt. Så sent som 2010 var 86 % av deras kraftproduktion i Europa fri från koldioxidutsläpp. Fortum erbjuder också miljömärkt el till sina kunder. Du kan dessutom få tips på Fortums hemsida om hur du kan sänka din egen elförbrukning hemma och på så sätt bli mer klimatsmart.    http://www.bytelbolag.se

This entry was posted in Uncategorized.

Comments are closed.