Att byta hjul på din barnvagn.

Barnvagnar är en nödvändighet för föräldrar med spädbarn. De ska ses som en investering även om de är dyra. Om något av hjulen går sönder är det ett allvarligt problem. Att köpa en ny barnvagn kan vara ett alternativ men mindre lockande ekonomiskt. Kontrollera istället om din barnvagnstillverkare säljer reservdelar eller hänvänd dig till ett auktoriserade servicecenter.

Kontrollera din barnvagns manual. Förvara manualen på ett säkert ställe, där den är lätt att hitta. Vanligtvis har manualen en lista över återförsäljare av reservdelar samt en lista över auktoriserade servicecenter.

Kontakta tillverkaren för att kontrollera om det finns tillgängliga reservdelar. Om din barnvagn är inte för gammal, kan garantin fortfarande gälla. Kontrollera tillverkarens garantikort för att vara säker.

Följ tillverkarens instruktioner. De kan skicka dig reservdelar eller guida dig till närmaste auktoriserade servicecenter. Om din barnvagn är av en äldre modell, kanske det inte längre finns reservdelar.

Om du tror att vagnen inte går att reparera är det dags att köpa en ny. Se till att din nya vagn är mer hållbar än den första. Du kan läsa mer om robusta barnvagnar på  www.barnvagnar.info. Här hittar du även andra artiklar som kan vara till nytta när du ska köpa ny barnvagn.

Comments are closed.